Ferie, ferie i po feriach…

Czas na naukę, bo już niebawem egzaminy: gimnazjalne – Podstawowy termin egzaminu gimnazjalnego:

 1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)
  ☞ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  ☞ z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
 2. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
  ☞ z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  ☞ z zakresu matematyki – godz. 11:00
 3. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
  ☞ na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  ☞ na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego:

 1. część humanistyczna – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)
  ☞ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  ☞ z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
 2. część matematyczno-przyrodnicza – 4 czerwca 2019 r. (wtorek)
  ☞ z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  ☞ z zakresu matematyki – godz. 11:00
 3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa)
  ☞ na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  ☞ na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

I maturalne

Kalendarz egzaminu maturalnego w terminie głównym

Część pisemna egzaminu maturalnego
MAJ Godzina 9:00 Godzina 14:00
6 poniedziałek język polski – pp ① język polski – pr ①
7 wtorek matematyka – pp język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr
8 środa język angielski – pp język angielski – pr
język angielski – dj ①
9 czwartek matematyka – pr filozofia – pp
filozofia – pr
10 piątek biologia – pp
biologia – pr
wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr
11, 12 – sobota, niedziela
13 poniedzialek chemia – pp
chemia – pr
informatyka – pp
informatyka – pr
14 wtorek język niemiecki – pp język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
15 środa geografia – pp
geografia – pr
historia sztuki – pp
historia sztuki – pr
16 czwartek język rosyjski – pp język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
17 piątek język francuski – pp język francuski – pr
język francuski – dj
18, 19 – sobota, niedziela
20 poniedziałek fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia / fizyka – pr
historia – pp
historia – pr
21 wtorek język hiszpański – pp język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
22 środa język włoski – pp
język łemkowski – pp
język łemkowski – pr
język włoski – pr
język włoski – dj
23 czwartek języki mniejszości narodowych – pp
język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
języki mniejszości narodowych – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)②
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)②
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)②
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)②
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)②
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)②
① pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

② Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Część ustna egzaminu maturalnego
od 9 do 22 maja
(oprócz 12 maja i 19 maja)
język polski, języki mniejszości narodowych, język łemkowski, język kaszubski Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.
od 6 do 25 maja
(oprócz 12 maja i 19 maja)
języki obce nowożytne

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego – 4 lipca 2019 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach – 4 lipca 2019 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 4 lipca 2019 r.).

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

1 Część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9.00
2 Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – 20–21 sierpnia 2019 r.
Matura poprawkowa jest dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 r.

Wielkość czcionki
Kontrast