Matury 2019

 

Matura 2019 rozpoczęła się po długim weekendzie majowym. Abiturienci swoje zmagania egzaminacyjne rozpoczęli 6 maja – od języka polskiego, następnie czeka ich egzamin z matematyki – podstawa 7 maja, rozszerzenie 9 maja.

Od 9 do 22 maja potrwają również egzaminy ustne z języków: polskiego, łemkowskiego, kaszubskiego oraz języków mniejszości narodowych. Od 6 do 25 maja maturzyści zmagać się również będą z ustnymi egzaminami z nowożytnych języków obcych.

CZĘŚĆ USTNA:
9-22 maja:

 • język polski
 • języki mniejszości narodowych
 • język łemkowski
 • język kaszubski

MATURA 2019: Polski PODSTAWA: ARKUSZE CKE + ODPOWIEDZI

6-25 maja:

 • języki obce nowożytne

CZĘŚĆ PISEMNA
6 maja – poniedziałek

 • język polski – pp – godz. 9:00, pr – godzina 14:00

7 maja – wtorek

 • matematyka – pp – godz 9:00
 • język łaciński i kultura antyczna – godz 14:00

8 maja – środa

 • język angielski – pp – godz. 9:00
 • język angielski – pr, dj, godz. 14:00

9 maja – czwartek

 • matematyka pr – godz. 9:00
 • filozofia – pp, pr, godz. 14:00

10 maja – piątek

 • biologia pp, pr – godz. 9:00
 • wiedza o społeczeństwie pp, pr – godz. 14:00

13 maja – poniedziałek

 • chemia – pp, pr – godz. 9:00
 • informatyka – pp, pr – godz. 14:00

14 maja – wtorek

 • język niemiecki – pp – godz. 9.00
 • język niemiecki – pr, dj – godz. 14:00

15 maja – środa

 • geografia – pp, pr – godz. 9:00
 • historia sztuki – pp, pr – godz. 14:00

16 maja – czwartek

 • język rosyjski – pp – godz. 9:00
 • język rosyjski – pr, dj – godz. 14:00

17 maja – piątek

 • język francuski – pp – godz. 9:00
 • język rosyjski – pr, dj – godz. 14:00

20 maja – poniedziałek

 • fizyka i astronomia – pp – godz. 9:00
 • język francuski – pr, dj – godz. 14:00

Matura 2019: Termin dodatkowy i poprawkowy

Matura 2019: Termin poprawkowy
Wszyscy, którzy nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej, mogą przystąpić do matury poprawkowej, która obędzię się w terminie:
20 sierpnia 2019 (wtorek), godz. 9:00 – część pisemna
20-21 sierpnia 2019 – część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne)

Matura 2019: Termin dodatkowy

Zdający, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu w dodatkowym terminie – mogą to zrobić w dniach 3-8 czerwca – matura ustna, natomiast część pisemną zdawać mogą w terminie 3-19 czerwca 2019.

Wielkość czcionki
Kontrast