Obiady w szkole

Odpłatność za obiady za dany miesiąc należy uregulować z góry do 13 tego dnia każdego miesiąca na konto Szkoły Podstawowej nr 22 w Katowicach : 82 1020 2313 0000 3902 0515 1099 i dostarczyć potwierdzenie wpłaty do pedagoga szkolnego p. Haliny Nawary w formie papierowej. W przypadku nie uiszczenia opłaty za obiad w wyznaczonym terminie, uczeń może zostać skreślony z listy. NIEOBECNOŚCI ZGŁOSZONE W DANYM DNIU PODLEGAJĄ ODLICZENIU OD NASTĘPNEGO DNIA PO ZGŁOSZENIU. Nieobecności nie zgłoszone, nie będą podlegały odliczeniu przy opłacie za następny miesiąc. Nieobecności należy zgłaszać do pedagoga szkolnego. Całkowitą rezygnację z obiadów należy zgłosić w formie pisemnej z jednodniowym wyprzedzeniem.

Wielkość czcionki
Kontrast