4 października 2018

Nauczyciele

Halina Nawara- dyrektor szkoły; nauczyciel współorganizujący proces kształcenia i wychowania, prowadzi zajęcia rewalidacji indywidualnej; politolog, pedagog specjalny i pedagog – terapeuta, specjalista w zakresie pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce, opiekun Klub Ekologa

Anna Bartoszewicz – Pietrasik– wychowawca klasy trzeciej liceum, opiekun Rady Młodzieżowej; nauczyciel współorganizujący proces kształcenia i wychowania, prowadzi zajęcia rewalidacji indywidualnej; specjalista w zakresie pracy z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera

Beata Chmiest– nauczyciel język polskiego, wychowawca klasy drugiej liceum, prowadzi zajęcia rewalidacji indywidualnej; specjalista surdopedagog, specjalista w zakresie pracy z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera; egzaminator maturalny

Małgorzata Cibis– nauczyciel geografii i podstaw przedsiębiorczości, prowadzi zajęcia rewalidacji indywidualnej; egzaminator maturalny

Anna Czyszczoń– nauczyciel języka angielskiego, egzaminator maturalny

Mariusz Dereszyński– nauczyciel języka hiszpańskiego

Agnieszka Gawron– nauczyciel języka niemieckiego i podstaw przedsiębiorczości, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia i wychowania; egzaminator egzaminu ósmoklasisty, gimnazjalnego i maturalnego

Piotr Goraj – nauczyciel języka angielskiego, wykładowca akademicki języka angielskiego, tłumacz; egzaminator maturalny

Zuzanna Grzybek – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy trzeciej gimnazjum; specjalista w zakresie pracy z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera; egzaminator maturalny

Ewa Janik – nauczyciel muzyki, plastyki, wiedzy o kulturze oraz religii

Ewa Jasik– nauczyciel biologii, edukacji dla bezpieczeństwa, przyrody, oligofrenopedagog

Danuta Kardas– pedagog specjalny- nauczyciel współorganizujący proces kształcenia i wychowania, nauczyciel religii

Grzegorz Kleszcz- nauczyciel historii

Miłosz Korczyk – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie

Małgorzata Lejkowska – nauczyciel język polskiego, wychowawca klasy trzeciej gimnazjum

Mariusz Lichocki– nauczyciel chemii, fizyki, informatyki

Ewa Maj- logopeda, specjalista w zakresie pracy z uczniem z autyzmem i  zespołem Aspergera , nauczyciel podstaw filozofii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie; prowadzi logopedię i zajęcia medialne

Danuta Miklas – nauczyciel matematyki, oligofrenopedagog

Dorota Nalepa –wychowawca klasy pierwszej liceum; nauczyciel współorganizujący proces kształcenia i wychowania, prowadzi zajęcia rewalidacji indywidualnej; nauczyciel języka polskiego; pedagog specjalny- oligofrenopedagog, tyflopedagog, specjalista w zakresie pracy z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera

Paweł Nobik – nauczyciel wychowania fizycznego

Grzegorz Palej– nauczyciel informatyki, teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych elektrycznych i mechanicznych oraz logistyki

Katarzyna Ruszczyk –psycholog, pedagog szkolny, specjalista diagnozy i terapii pedagogicznej; w trakcie pięcioletniego kursu  psychoterapii w Katowickim Instytucie Psychoterapii

Elżbieta Sawicka– nauczyciel fizyki i informatyki, egzaminator maturalny

Maria Szafraniec- nauczyciel bibliotekarz, oligofrenopedagog, doradca zawodowy

Barbara Szeja – nauczyciel matematyki, egzaminator maturalny

Aleksandra Witek– nauczyciel biologii, ekologii i ochrony środowiska, egzaminator maturalny

 

Alina Zarzycka – nauczyciel języka polskiego, doradca metodyczny języka polskiego, egzaminator w zakresie egzaminu maturalnego i gimnazjalnego; kontakt: schola@onet.eu

Wielkość czcionki
Kontrast